آموزش اخبار و اطلاعیه اردوی جهادی

برگزاری کلاس های آموزشی قبل از اردوی جهادی

برنامه زمان‌بندی کلاس‌های آموزشی قبل از اعزام اردوی جهادی گروه فردای سبز دانشگاه شریف، تابستان ۱۳۹۳ : عنوان درس ساعت/ روز استاد روش تبلیغ چهره به چهره و نکات کاربردی آن ۱۳:۰۰-۱۱:۰۰/ پنجشنبه محمد خانی اقامه فریضه نماز ظهر وعصر – استراحت- ناهار ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰ / پنجشنبه — نحوی پاسخگویی به سوالات کودکان و نوجوانان بر […]