سوابق و افتخارات

از آن‌جا که منظور از فرهنگ در این موسسه، فرهنگ والا و زیبای اسلامی و قرآنی است، و با توجّه به عنایات و توجّهات فراوانی که در فرهنگ اسلامی به عدالت، دستگیری از نیازمندان و رسیدگی به محرومان و یتیمان شده است، در فردای سبز برای حرکت در این راستا و هم چنین ترویج و اشاعه فرهنگ آن تلاش می شود. حمایت از خانواده های نیازمند، برگزاری کلاس های درسی برای دانش آموزان محروم و برگزاری اردوی جهادی در روستاهای محروم و دورافتاده از جمله فعالیت های مهم فردای سبز بوده است.