اعضا

 1. حجت الاسلام والمسلمین آقای حبیب محمدنژاد
 2. آقای دکتر سعید سهراب‌پور
 3. آقای دکتر محمدمهدی نایبی
 4. آقای دکتر محمود سعادت
 5. آقای دکتر امیر صمیمی
 6. آقای دکتر سیّد علی مدنی‌زاده
 7. آقای دکتر حسین شریف
 8. آقای دکتر محمدهادی هنرور
 9. آقای دکتر حسین خواجه‌پور
 10. آقای دکتر سعید شجاعی
 11. آقای دکتر علی غفاریان
 12. آقای دکتر سیّد ایمان کسایی
 13. آقای دکتر ایوب گلمکانی
 14. آقای حمید پرمون
 15. آقای عباس عسگری
 16. آقای حسین قلعه
 17. آقای محسن سلیمانی‌جای
 18. آقای ایمان اعیانی
 19. آقای محمود یاوری
 20. آقای امیرمحمد دبوری
 1. آقای حسین قلعه (رییس هیئت مدیره)
 2. آقای دکتر علی غفاریان (نایب رییس هیئت مدیره)
 3. آقای محسن سلیمانی جای (مدیرعامل)
 4. آقای حمید پرمون (خزانه دار)
 5. آقای دکتر سیّد ایمان کسایی (عضو علی البدل هیئت مدیره)
 6. آقای دکتر ایوب گلمکانی (عضو علی البدل هیئت مدیره)
 7. آقای امیرمحمد دبوری (منشی هیئت مدیره)
 1. آقای علی مظفری (دبیر دانشجویی)
 2. آقای رضا جمشیدی (نایب دبیر)
 3. خانم فاطمه ناصر رنجبر (مسئول خواهران)
 4. خانم فاطمه ندایی (مسئول آموزش)
 5. آقای علی فرح بخش (مسئول ارزاق)
 6. آقای ابوالفضل رجبی (مسئول اردوی جهادی)