مجوزها

موسسه فرهنگی خیریه فردای سبز شریف با توجه به قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران برخود لازم دانسته است که تابع قوانین مربوط در زمینه فعالیت امور خیریه باشد، لذا در این راستا موفق به اخذ مجوز‌های لازمه از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت کشور و سایر دستگاه ذی ربط گردیده است.