Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
فطریه (سادات یا عام را در توضیحات قید کنید)

پرداخت فطریه ماه مبارک رمضان
خیریه فردای سبز آمادگی دریافت فطریه و کفاره شما خیرین گرامی را دارد.

- برای استفاده صحیح از وجوهات رسیده لطفا در قسمت توضیحات لینک پرداخت، عام یا سادات بودن آن را ذکر فرمایید.
- فطریه‌های جمع‌آوری شده صرف نیازمندان در حومه تهران می‌شود.
- در صورت پرداخت از طریقی غیر از درگاه سایت، فیش واریزی را برای ما ارسال کنید.

لینک پرداخت کفاره به طور جداگانه در گزینه های صفحه پرداخت قرار دارد.

مورد نیاز
1،000،000،000 ریال
تامین‌شده
359،990،000 ریال
تاریخ شروع
1401/02/11
می‌خواهم کمک کنم