Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
تهیه لپ تاپ برای یک دانش آموز مستعد

این بار برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای دانش آموز مستعد نیازمند چشم به یاری سبز شما داریم. این دانش آموز که اخیرا در آزمون مدارس نمونه دولتی پذیرفته شد، در دوره پایتون مقدماتی که تابستان امسال برگزار شد نیز عملکرد خوبی داشت و در دوره پایتون پیشرفته شرکت خواهد کرد، بدیهی است برای ادامه یادگیری نیازمند لپ تاپ می باشد.

مورد نیاز
300،000،000 ریال
تامین‌شده
236،840،000 ریال
تاریخ شروع
1402/06/30
می‌خواهم کمک کنم