Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 101: 5 میلیون تومان کمک جهت پرداخت بدهی ودیعه ی مسکن مادر و پسر 5 ساله در قم

#بدهی

خانواده دو نفره: مادر و پسر ۵ ساله

کمک صورت گرفته:

مبلغ ۵ میلیون تومان جهت پرداخت بدهی ودیعه مسکن این خانواده تامین و پرداخت گردید.

 

شرح مختصر:
 شوهر به علت بیماری اعصاب و روان تحت درمان بود که با تشدید بیماری و ضرب و شتم و آزارها و اعتیاد، مادر از وی جدا می‌شود.

مادر ۴۱ سال دارد و از طریق نظافت در منازل و پاک کردن سبزی و فروش کالاهایی مانند شیره و ارده و سرکه که برادرش از شهرستان برایش می‌آورد، به همراه کمک‌های کمیته امداد و یارانه امرار معاش می‌کند.

در یک زیرزمین قدیمی ۴۰ متری در قم با رهن کامل ۲۵ میلیون تومان مستاجر هستند که ۱۵ میلیون تومان آن توسط خیرین تامین شده، و ۱۰ میلیون تومان باقیمانده را قرض گرفته بودند که برای بازپرداخت ۵ میلیون تومان از آن نیازمند کمک هستند.

مورد نیاز
50،000،000 ریال
تامین‌شده
50،000،000 ریال
تاریخ شروع
1399/11/14
تاریخ پایان
1399/11/26