Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 160: ودیعه مسکن مادر 51 ساله و دخترش

خانواده دو نفره، مادر ۵۱ ساله، 8 سال پیش به علت اعتیاد همسرش از وی جدا شد. در حال حاضر با دختر ۱۶ ساله اش (دانش اموز) در یک خانه‌ی ۵۰ متری در حاشیه تهران زندگی می‌کنند.

مادر گاهی کار در منزل انجام می‌دهد و مبلغ ناچیزی می گیرد که با احتساب آن و 600 هزار تومان مستمری کمیته امداد و 700 هزار تومان یارانه و کمک های اطرافیان و خیرین ماهانه حداکثر 1/7 میلیون تومان درآمد دارد.


 در خانه فعلی با ۲۰ میلیون تومان ودیعه و  ماهانه ۸۰۰ هزار تومان مستاجر هستند.

صاحبخانه جوابشان کرده برای اجاره منزل جدید با ۴۰ میلیون ودیعه و ماهانه ۱.۳ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

کمک صورت گرفته: با کمک خیرین گرامی مبلغ 20 میلیون تومان برای این خانواده تامین و در تاریخ 26 تیر پرداخت گردید.

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
200،000،000 ریال
تاریخ شروع
1401/04/21
تاریخ پایان
1401/04/28