Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح ۱۸۰: هزینه عمل مادر جوان ۳۱ ساله

کمک صورت گرفته: مبلغ 12 میلیون تومان برای هزینه های عمل مادر 31 ساله پرداخت گردید.

پدر ۳۵ ساله و مادر ۳۱ ساله با پسر ۵ ساله و دو دختر ۳ ساله‌ی دوقلوی خود در حاشیه تهران با چهل میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه دو میلیون تومان مستاجر هستند. ۲۰ میلیون از مبلغ ودیعه‌ی فعلی وام است و ماهی یک تومن قسط آن را پرداخت می‌کنند.

پسر ۵ ساله بیش فعال و مشکوک به اوتیسم است و ماهانه یک میلیون تومان هزینه درمان دارد.

پدر کارگر است و ماهی ۶ میلیون تومان درآمد دارد و دچار واریس پا و فشار خون است. مادر خانه‌دار است. دو میلیون تومان هم یارانه دریافت می‌کنند.

مادر خانواده در محل رحم دچار توده آندومتریوزی شده که مشکوک به سرطان است و به علت درد شدید و اهمیت بیماری پزشک دستور جراحی فوری داده است.

برای تامین هزینه‌ی عمل جراحی به ۱۷ میلیون تومان کمک نیاز داشتند که با تخفیف داده شده توسط بیمارستان، در نهایت مبلغ 12 میلیون تومان توسط خیریه پرداخت گردید.

مورد نیاز
170،000،000 ریال
تامین‌شده
120،000،000 ریال
تاریخ شروع
1401/11/22
تاریخ پایان
1401/11/30