Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 211: ودیعه مادر 52 ساله و دخترش

مادر ۵۲ ساله به همراه دختر ۱۷ ساله‌اش در حاشیه تهران با۴۰ میلیون تومان ودیعه و ۱/۴ میلیون تومان اجاره ماهانه مستاجر است.

این خانم حدود ۱۱ سال پیش به علت اعتیاد همسرش از وی جدا شده است.

دختر محصل است و امسال به کلاس دوازدهم می‌رود. مادر خانواده هم گهگاهی با پاک کردن سبزی درآمد اندکی دارد.

ماهانه۸۰۰ هزار تومان یارانه و ۹۰۰ هزار تومان هم از کمیته امداد دریافت می‌کنند.

صاحبخانه مبلغ ودیعه را افزایش داده است. برای تمدید قرارداد اجاره به ۲۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

 

کمک صورت گرفته: در تاریخ 30 مرداد 1402، مبلغ 20 میلیون تومان جهت ودیعه مسکن این خانواده پرداخت گردید.

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
200،000،000 ریال
تاریخ شروع
1402/05/12
تاریخ پایان
1402/05/30