Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
اردوی تفریحی دانش‌آموزان مستعد

 این برنامه جهت بهبود شرایط روحی دانش آموزان مستعد و نیازمند برگزار می‌گردد، در روز های شنبه ۱۸ شهریور و چهارشنبه ۲۲ شهریور برگزار خواهد شد که در مجموع قرار است با حضور در این فضا آمادگی لازم را برای شروع سال تحصیلی پیدا کنند و گعده‌ای دانشجو دانش آموزی ایجاد شود تا گفت و گویی بین دانش آموزان و دانشجویان باشد.

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
14،462،666 ریال
تاریخ شروع
1402/06/16
می‌خواهم کمک کنم