Logo خیریه فردای سبز شریف
یلدای مهربانی

به مناسبت یلدا و با همکاری انجمن های علمی دانشگاه شریف 

150 بسته های میوه، آجیل و شکلات به مبلغ 9/8 میلیون تومان برای خانواده های  نیازمند شناسایی شده در حاشیه تهران تهیه شد.

این بسته ها در روز جمعه 25 آذر ماه همراه با ارزاق بسته بندی و به خانواده های نیازمند شناسایی شده اهدا گردید.

همچنین الباقی مبلغ جمع آوری شده برای سایر نیازهای این خانواده ها هزینه خواهد شد.

 

در زیر فاکتور هزینه ها و تعدادی از تصاویر این برنامه آورده شده است:

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
210،000،000 ریال
تاریخ شروع
1401/09/20
تاریخ پایان
1401/09/29