خیریه فردای سبز دانشگاه صنعتی شریف

حامی دانش آموزان محروم و خانواده‌های نیازمند

سایت در دست ساخت می باشد

از همراهی شما خیرین گرامی سپاس گذاریم

شماره تماس ‌

۰۲۱۶۶۱۶۴۹۸۹

۰۲۱۶۶۰۶۸۵۳۷