درگاه بانکی پرداخت خیریه فردای سبز شریف

۱- در صورت تعیین مورد مصرف خاص در توضیحات مربوط به پرداخت، اگر مصرف مبلغ اهدایی در آن مورد جزء برنامه‌های فردای سبز بوده و بودجه آن به مقدار کافی تامین نشده باشد، در مورد تعیین شده هزینه خواهد شد، و در غیر این صورت، به صلاحدید مسئولین خیریه ممکن است در موارد خیریه دارای اولویت غیر از مورد مذکور مصرف شود.
۲- مطابق ضوابط فردای سبز، ممکن است تا سقف حداکثر ۱۰ درصد از کمکهای اهدایی جهت امور خیریه، برای تامین هزینه‌های اجرایی و اداری خیریه فردای سبز مصرف شود.

نماد اعتماد الکترونیکی