درگاه پرداخت خیریه فردای سبز شریف

توجه
در صورت تعیین مورد مصرف خاص در توضیحات مربوط به پرداخت، اگر مصرف مبلغ اهدایی در آن مورد جزء برنامه‌های فردای سبز بوده و بودجه آن به مقدار کافی تامین نشده باشد، در مورد تعیین شده هزینه خواهد شد، و در غیر این صورت، به صلاحدید مسئولین خیریه ممکن است در موارد خیریه دارای اولویت غیر از مورد مذکور مصرف شود.
* مطابق اساسنامه فردای سبز، ممکن است تا سقف حداکثر ۱۰ درصد از کمکهای اهدایی جهت امور خیریه، برای تامین هزینه‌های اجرایی و اداری خیریه فردای سبز مصرف شود.

با وارد کردن مبلغ دلخواه، میتوانید از طریق درگاه پرداخت بانکی کمک خود را اهدا نمایید.

نماد اعتماد الکترونیکی