واریز آنلاین کمک‌های نقدی

 

توجه:
در صورت تعیین مورد مصرف خاص در توضیحات مربوط به پرداخت، اگر مصرف مبلغ اهدایی در آن مورد جزء برنامه‌های فردای سبز بوده و بودجه آن به مقدار کافی تامین نشده باشد، در مورد تعیین شده هزینه خواهد شد، و در غیر این صورت، به صلاحدید مسئولین خیریه ممکن است در موارد خیریه دارای اولویت غیر از مورد مذکور مصرف شود.
مطابق اساسنامه فردای سبز، ممکن است تا سقف حداکثر ۱۰ درصد از کمکهای اهدایی جهت امور خیریه، برای تامین هزینه‌های اجرایی و اداری خیریه فردای سبز مصرف شود.