Logo خیریه فردای سبز شریف

طرح‌ها

تامین ودیعه‌ی مسکن نیازمندان

مشارکت در تامین ودیعه‌ی مسکن چند خانواده نیازمند
تاریخ شروع
1401/05/16

طرح 164: ودیعه مسکن خانواده 6 نفره

خانواده 6 نفرهدر حاشیه تهران مستاجر هستند. سال گذشته صاحبخانه راضی شد فقط با ماهانه 1 میلیون تومان اجاره، بمانند ولی امسال جوابشان کرده و برای قرارداد خانه جدید به 20 میلیون تومان کمک نیاز دارند.
تاریخ شروع
1401/05/09

طرح 163: ودیعه مسکن مادر 32 ساله و پسرانش

مادر 32 ساله و دو پسر 7 و 11 ساله‌اش، در حاشیه تهران با 11 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهانه مستاجر هستند.صاحبخانه جوابشان کرده و برای اجاره منزل جدید به 19 میلیون تومان کمک نیاز دارند.
تاریخ شروع
1401/05/05

طرح 162: ودیعه خانه مادر 39 ساله و دو پسرش

مادر 39 ساله به همراه دو پسر 18 و 9 ساله‌اش با 10 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 400 هزار تومان در حاشیه تهران مستاجر هستند. پدر خانواده زندانی است و به علت مواد مخدر هر سری به زندان می‌افتد. صاحبخانه جوابشان کرده است و برای ودیعه منزل جدید به 20 میلیون تومان کمک نیاز دارند.
تاریخ شروع
1401/04/29

اطعام روز عید غدیر

🍛 مشارکت در اطعام روز عید غدیر برای نیازمندان در حاشیه تهران، در روستای کاستان و در یکی از روستاهای قم
تاریخ شروع
1401/04/25

طرح 161: ودیعه خانواده 5 نفره

خانواده 5 نفره، در حاشیه تهران با 10 میلیون تومان ودیعه و 850 هزار تومان ماهانه مستاجر هستند. صاحبخانه قصد تخریب و ساخت خانه را دارد، برای اجاره خانه جدید به 20 میلیون تومان کمک نیاز داشتند که تامین و پرداخت شد.
تاریخ شروع
1401/04/22

طرح 160: ودیعه مسکن مادر 51 ساله و دخترش

خانواده دو نفره، مادر ۵۱ ساله با دختر ۱۶ ساله (دانش اموز) در یک خانه‌ی ۵۰ متری در حاشیه تهران زندگی می‌کنند. در خانه فعلی با ۲۰ میلیون تومان ودیعه و  ماهانه ۸۰۰ هزار تومان مستاجر هستند. صاحبخانه جوابشان کرده برای اجاره منزل جدید با ۴۰ میلیون ودیعه و ماهانه ۱.۳ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان کمک نیاز داشتند که این مبلغ تامین و قرارداد تمدید شد.
تاریخ شروع
1401/04/21
تاریخ پایان
1401/04/28

قربانی روز عید قربان

برنامه قربانی و اهدای گوشت قربانی در روز عید سعید قربان 1401 به خانواده های نیازمند با همراهی خیرین گرامی انجام شد. خدا از همگی قبول کند.
تاریخ شروع
1401/04/15

طرح 159: ودیعه مسکن پدر 66 و دخترانش

پدر 66 ساله و سه دختر در حاشیه تهران مستاجر هستند صاحبخانه جواب شده کرده بود و برای ودیعه مسکن به 20 میلیون تومان کمک نیاز داشتند.
تاریخ شروع
1401/04/14
تاریخ پایان
1401/05/05

تکمیل ساخت مدرسه روستای کاستان خراسان شمالی

برای تکمیل و گسترش مدرسه نیمه ساخته متوسطه اول روستای کاستان در خراسان شمالی به 270 میلیون تومان کمک شما خیرین گرامی نیاز است.
تاریخ شروع
1401/04/14

طرح 158: ودیعه مسکن خانواده 2 نفره

مادر 42 سال دارد که 2 سال پیش از همسرش به علت اعتیاد جدا شده و با پسر 15 ساله خود که دانش‌آموز است زندگی می‌کند. صاحبخانه ودیعه را افزایش داده است. برای تامین ۵ میلیون تومان باقیمانده نیاز به کمک دارند.
تاریخ شروع
1401/04/12
تاریخ پایان
1401/04/20

طرح 157: ودیعه مسکن خانواده ۳ نفره

پدر و مادر با دختر سه ساله خود زندگی می‌کنند که پدر معتاد است و درآمدی ندارد. در خانه‌ای 60 متری در حاشیه شهر مستاجر هستند و برای افزایش ودیعه خانه نیاز به حداقل 5 میلیون تومان نیاز داشتند که تامین و پرداخت شد.
تاریخ شروع
1401/04/08
تاریخ پایان
1401/04/11

طرح 156: رهن خانه مادر با دختر جوان و پسر نوجوانش

مادر 48 ساله که با دختر 18 ساله و پسر 13 ساله خود زندگی می‌کند در خانه‌ای بسیار کوچک و ساده با 10 میلیون رهن کامل مستاجر بوده‌اند که برای اجاره خانه جدید نیاز به حداقل 15 میلیون تومان کمک جهت افزایش ودیعه خانه دارند.
تاریخ شروع
1401/04/03

طرح 155: رهن خانه مادر با دو فرزند

مادر با پسر 13 ساله و دختر 9 ساله خود زندگی می‌کند و دارای مشکلات درمانی هستند. با 23 میلیون تومان ودیعه مستاجر بوده‌اند که برای تمدید باید 10 میلیون تومان به رهن خانه اضافه کنند که در تاریخ 16 تیر 1401 تامین و پرداخت شد.
تاریخ شروع
1401/03/31
تاریخ پایان
1401/04/16

ارزاق خردادماه

جهت تهیه بسته های ارزاق و مواد شوینده ۱۷۰ خانواده نیازمند حاشیه تهران به مبلغ 22۰ میلیون تومان کمک نیاز است.
تاریخ شروع
1401/03/19
تاریخ پایان
1401/04/03

طرح 154: ودیعه مسکن خانواده سه نفره

پدر 36 ساله و مادر 39 ساله یک دختر محصل 10 ساله دارند. در خانه‌ی ساده 45 متری با 10 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 600 هزار تومان مستاجر بودند که برای اجاره خانه جدید نیاز به 15 میلیون تومان کمک دارند.
تاریخ شروع
1401/03/17
تاریخ پایان
1401/03/26

طرح 153: رهن خانه مادر با دو پسر خردسال

مادر 39 ساله که با یک پسر خردسال و یک پسر نوجوان دارد با ودیعه 10 میلیون تومان و اجاره ماهانه 500 هزار تومان در خانه‌ای 40 متری مستاجر هستند. برای تمدید قرارداد نیاز به ده میلیون تومان کمک جهت افزایش رهن خانه دارند.
تاریخ شروع
1401/03/12
تاریخ پایان
1401/03/25

طرح 152: ودیعه مسکن مادر با فرزند بیمار

خانواده سه نفره که شامل مادر و پسر اوتیسمی 10 ساله و دختر 7 ساله کلاس اول است، و مادر با نظافت منازل خرج خانه را می‌دهد. صاحبخانه 10 میلیون تومان مبلغ ودیعه را زیاد کرده که برای تامین آن نیاز به کمک دارند
تاریخ شروع
1401/03/05
تاریخ پایان
1401/03/21