Logo خیریه فردای سبز شریف

پست‌ها

گزارش فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف در نیمه اول سال ۱۳۹۹

1399/10/17
مجموع فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف در شش ماهه ابتدای سال ۹۹ به لحاظ مالی به ارزشی بالغ بر یک میلیارد میلیون تومان رسید،

گزارش فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف سال 1398

1399/10/21
فعالیت‌های گروه فردای سبز شریف در سال 98 در زمینه‌های مختلفی که جزء ماموریت‌های این گروه تعریف شده است با جدیت پیگیری شد که مجموع هزینه‌های صورت گرفته برای این فعالیت‌ها در سال 1398 بالغ بر 13 میلیارد ریال می‌شود.

گزارش فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف سال 13۹۷

1399/10/24
در سال ۹۷ فعالیت‌های مختلف صورت گرفته در گروه به لحاظ مالی ارزشی بیش از یک میلیارد و چهل میلیون تومان داشته است.

به یاد شهدا و دفاع مقدس

1399/10/24
ابراهیم به اطعام دادن نیز خیلی اهمیت می‌داد. همیشه دوستان را به خانه دعوت می‌کرد و غذا می‌داد.