Logo خیریه فردای سبز شریف

پست‌ها

گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در مرداد ماه 1402

1402/06/21
در مرداد ماه 1402، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی، خرید خانه، ودیعه مسکن، اجاره خانه، درمان، گوشت قربانی، ارزاق، وام قرض الحسنه و تهیه لوازم خانه در مجموع به ارزش 689 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در تیر ماه 1402

1402/05/12
در تیر ماه 1402، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی، ودیعه مسکن، اجاره خانه، درمان، گوشت قربانی، اطعام، درمان و تهیه لوازم خانه در مجموع به ارزش 471 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در خرداد ماه 1402

1402/04/11
در خرداد ماه 1402، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی، ودیعه مسکن، اجاره خانه، درمان، گوشت قربانی، پرداخت بدهی و وام قرض الحسنه، درمان، تهیه لوازم خانه و جهیزیه جهت نیازمندان در مجموع به ارزش 407 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در دو ماهه اول سال 1402

1402/03/05
در فروردین و اردیبهشت 1402، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی، اجاره خانه، درمان، گوشت قربانی، اطعام و افطار نیازمندان و ودیعه مسکن نیازمندان در مجموع به ارزش 432 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در اسفند ماه 1401

1402/01/14
در اسفند ماه 1401، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی، اجاره خانه، درمان، گوشت قربانی، اردوی زیارتی مشهد مقدس برای نیازمندان، درمان کودکان بیمار، اهدای کفش و خرید لباس و تامین مسکن جهت نیازمندان در مجموع به ارزش 1 میلیارد تومان صورت گرفت.

غرفه عیدانه خیریه فردای سبز

1401/12/08
غرفه عیدانه فردای سبز با کلی خوراکی های و تنقلات خوشمزه، نوشیدنی های جذاب و بازی و سرگرمی از 6 تا 9 اسفند 1401 در محل دانشگاه شریف مقابل درب شمالی سلف مرکزی دانشگاه به سمت ساختمان ابن سینا دایر است.

گزارش مالی از فعالیت‌های خیریه در بهمن ماه 1401

1401/12/08
در بهمن ماه 1401، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های تجهیز بخش اطفال بیمارستان الشتر، کمک هزینه زندگی، اجاره خانه، درمان، کمک تحصیلی، لوازم خانه، گوشت قربانی، اشتغال و تامین مسکن جهت نیازمندان در مجموع به ارزش 285 میلیون تومان صورت گرفت.

تجهیز بخش اطفال بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر

1401/10/27
بخش اطفال بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر در زمینه تجهیزات کمبودهای مهمی دارد که با بررسی های صورت گرفته ان شاالله بزودی قسمت عمده ی این کمبودها برطرف خواهد. در اینجا گزارش مختصری از این طرح آورده شده است که با اتمام کار تجهیز بخش اطفال، گزارش کامل آن خدمت خیرین گرامی ارائه خواهد شد.

گزارش مالی از فعالیت‌های خیریه در دی ماه 1401

1401/11/02
در دی ماه 1401، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های تجهیز بخش اطفال بیمارستان الشتر، کمک هزینه زندگی، اجاره خانه، درمان، کمک تحصیلی، لوازم خانه و گوشت قربانی جهت نیازمندان در مجموع به ارزش 962 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف در سال 1400

1401/10/11
مجموع فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف در سال ۱۴۰۰ در راستای کمک رسانی به خانواده نیازمند به لحاظ مالی به ارزشی بالغ بر 3 میلیارد تومان بود.

گزارش مالی از فعالیت‌های خیریه در آذر ماه 1401

1401/10/10
در آذر ماه 1401، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی و تحصیلی خانواده های نیازمند، تامین ارزاق، درمان، کمک تحصیلی، تامین مسکن، وام قرض الحسنه، لوازم خانه و غیره در مجموع به ارزش 2۳8 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی از فعالیت‌های خیریه در آبان ماه 1401

1401/09/05
در آبان ماه 1401، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی و تحصیلی خانواده های نیازمند، تامین مسکن، ارزاق، درمان، لوازم خانه و غیره در مجموع به ارزش 218 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی از فعالیت‌های خیریه در مهر ماه 1401

1401/08/01
در مهر ماه 1401، کمک ها و فعالیت های خیریه جهت خانواده های نیازمند در چند بخش کمک هزینه زندگی و تحصیلی خانواده های نیازمند، تامین مسکن، ارزاق، درمان، رسیدگی به مناطق محروم و خرید تجهیزات پزشکی جهت درمان کودکان بیمار در مجموع به ارزش 437 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش مالی از فعالیت‌های خیریه در شهریور ماه 1401

1401/07/19
کمک ها و فعالیت های خیریه جهت خانواده های نیازمند در شهریور 1401 در مجموع به ارزش 299 میلیون تومان صورت گرفت.

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در مرداد ماه 1401

1401/06/02
خیریه فردای سبز شریف با همراهی شما خیرین گرامی در راستای بر طرف کردن برخی مشکلات خانواده های نیازمند، اقداماتی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مختصری از این فعالیت ها ارائه می گردد.

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در تیر ماه 1401

1401/05/09
خیریه فردای سبز شریف با کمک شما خوبان در راستای بر طرف کردن مشکلات خانواده های نیازمند تلاش هایی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مختصری از این فعالیت ها به خیرین گرامی ارائه می گردد.

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در خرداد ماه 1401

1401/04/13
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در طی خرداد ماه 1401

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در اردیبهشت 1401

1401/04/13
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در طول اردیبهشت 1401