Logo خیریه فردای سبز شریف

پست‌ها

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در فروردین 1401

1401/02/04
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در فروردین 1401

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در اسفند ماه 1400

1401/01/29
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در اسفند ماه 1400

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در بهمن ماه 1400

1400/12/02
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در طول بهمن ماه 1400

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در دی‌ماه 1400

1400/11/13
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در طول دی ماه 1400

گزارش برخی از فعالیت های خیریه در آذر 1400

1400/11/17
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در طول آذر ماه 1400

تامین ودیعه مسکن مادر و 2 دخترش توسط خیرین

1400/10/29
قرار اجاره خانواده 3 نفره با ۵ میلیون ودیعه و ۴۵۰ هزار تومان اجاره ماهانه به اتمام رسیده بود و چندین ماه اجاره معوقه داشتند. که به کمک خیرین منزل جدید با ودیعه ۲۵ میلیون تومان برای این خانواده تهیه گردید.

گزارش فعالیت‌های 6 ماهه اول سال ۱۴۰۰

1400/09/29
مجموع فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به لحاظ مالی به ارزشی بالغ بر ۱ میلیارد و ۲18 میلیون تومان شد.

#یک_نفر-امروز_غایب_است

1399/12/03
اهدای تبلت و گوشی جهت تحصیل مجازی 13۹ دانش آموز 7۴ خانواده نیازمند به ارزش 210 میلیون تومان

جهیزیه برای یک خانواده در تربت جام

1400/03/17
پرداخت مبلغ 12 میلیون تومان جهت خرید جهیزیه در یکی از روستاهای تربت جام.

فطریه رمضان

1400/02/27
مبلغ ۱۱ میلیون تومان از محل فطریه‌های دریافتی به نیازمندان پرداخت گردید.

گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در دی‌ماه 1399

1399/11/15
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده در طول دی ماه 1399

گزارش فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف در نیمه اول سال ۱۳۹۹

1399/10/17
مجموع فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف در شش ماهه ابتدای سال ۹۹ به لحاظ مالی به ارزشی بالغ بر یک میلیارد میلیون تومان رسید،

گزارش فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف سال 1398

1399/10/21
فعالیت‌های گروه فردای سبز شریف در سال 98 در زمینه‌های مختلفی که جزء ماموریت‌های این گروه تعریف شده است با جدیت پیگیری شد که مجموع هزینه‌های صورت گرفته برای این فعالیت‌ها در سال 1398 بالغ بر 13 میلیارد ریال می‌شود.

گزارش فعالیت‌های خیریه فردای سبز شریف سال 13۹۷

1399/10/24
در سال ۹۷ فعالیت‌های مختلف صورت گرفته در گروه به لحاظ مالی ارزشی بیش از یک میلیارد و چهل میلیون تومان داشته است.

به یاد شهدا و دفاع مقدس

1399/10/24
ابراهیم به اطعام دادن نیز خیلی اهمیت می‌داد. همیشه دوستان را به خانه دعوت می‌کرد و غذا می‌داد.