Logo خیریه فردای سبز شریف
قوانین و مقررات فردای سبز

طبق مصوبه هیأت مدیره موسسه خیریه فردای سبز شریف در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ کمک های نقدی رسیده به گروه طبق ضوابط زیر هزینه خواهد شد:
۱. موسسه فردای سبز، کمکهای نقدی رسیده را با توجه به اینکه اهداکننده بخواهد مبلغ پرداختی او در چه زمینه‌ای هزینه شود، در ردیف‌های بودجه مختلف دسته‌بندی کرده، و بر همین اساس، آنها را به مصرف می‌رساند.
۲. مهمترین ردیف‌های بودجه تعریف شده در موسسه، و نحوه هزینه مبالغ وصولی به آن ها به قرار زیر است:
۲.۱) خیریه: جهت مصرف در هر نوع کار خیر، اعم از پرداخت به صورت قرض الحسنه یا بلاعوض برای رفع احتیاجات افراد و خانواده‌های نیازمند و رفع محرومیت های مناطق محروم.
∗∗∗توجه: وجوهی که به عنوان صدقه پرداخت می شود نیز در همین ردیف بودجه منظور می گردد.
۲.۲) قرض الحسنه: جهت پرداخت قرض به افرادی که در نیازهای مهم زندگی خود دچار مشکل بوده و امکان رفع آنها را با دریافت وام داشته، و انتظار می‌رود که بتوانند وام دریافتی را بازپس دهند، و نیز تهیه قرض یا وام از راه های دیگر برایشان به سادگی یا به طور معمول میسر نباشد.
۲.۳) جهادی: جهت انجام هر نوع هزینه برای اردوهای جهادی، اعم از هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های مربوط به انجام خدمات خیرخواهانه در روستاها و مناطق محروم
۲.۴) درمانی: جهت مصرف برای رفع مشکلات درمانی بیمارانی که امکان تامین هزینه‌های درمانی خود را ندارند، از قبیل خرید دارو، پرداخت هزینه درمان به بیمارستان و …
۲.۵) تهیه ارزاق: جهت مصرف برای تأمین ارزاق و آذوقه خانواده‌های تحت حمایت خیریه (اقلامی از قبیل برنج، گوشت، حبوبات و … که معمولاً به صورت ماهانه به خانواده ها تقدیم می شود)
۲.۶) قربانی گوسفند: جهت قربانی گوسفند و اهدای گوشت آن به محرومین و نیازمندان.
∗∗∗توجه: برای این ردیف بودجه، امکان پرداخت بخشی از هزینه یک گوسفند و یا سفارش یک گوسفند قربانی کامل وجود دارد، برای این کار با موسسه فردای سبز هماهنگی نمایید.
۲٫۷) آزاد: جهت انجام هر گونه هزینه در موسسه، اعم از هزینه‌های اداری و اجرایی، فرهنگی و دانشجویی، یا خیریه.
۲٫۸) ردیف‌های خاص مانند اطعام، فطریه (عام و سادات)، سهم سادات، رد مظالم و… که بر اساس محل مصرف تعیین شده برای آن ها هزینه می‌شوند.
∗∗∗توجه: در صورتی که قصد اهدای کمک نقدی دارید و برای آن مورد مصرف خاصی (غیر از ردیف بودجه خیریه) مد نظر دارید، از طریق تلفن دفتر موسسه (۰۲۱۶۶۱۶۴۹۸۹) یا ایمیل (info@fardayesabz.sharif.ir) مبلغ واریزی را اطلاع دهید.
۳. چنانچه مبلغی به موسسه واصل شود، و از طریق فرد اهداکننده، نحوه مصرف خاصی برای آن به موسسه اعلام نشود، مبلغ وصولی در ردیف بودجه خیریه منظور خواهد شد.
۴. در مواردی که موسسسه برای یک مورد خاص درخواست کمک عمومی می‌دهد، مبالغ وصولی که محل مصرف خاص برای آنها از طرف اهداکننده تعیین نشده باشد، برای همین مورد اعلام شده منظور خواهد شد، و در صورتی که هزینه مورد نظر تامین شده باشد، این مبلغ وصولی اعلام نشده در ردیف خیریه منظور خواهد شد.
۵. این امکان وجود دارد که مبالغ وصولی به موسسه جهت ردیف بودجه قرض‌الحسنه، به صورت قرض به موسسه باشد. در این صورت، موسسه تضمین می‌نماید که بنا بر شرایطی که با فرد پرداخت‌کننده مورد توافق واقع شده است، در موعد مقرر جهت بازپرداخت وجه، آن را تأدیه نماید.
۶. مطابق اساسنامه موسسه و قانون موسسات خیریه دارای مجوز از نیروی انتظامی، امکان پرداخت حقوق نیروهای موظف در موسسه و تامین هزینه های جاری، از محل کمک‌های مردمی رسیده به موسسه تا سقف ۱۰ درصد وجود خواهد داشت. لذا ممکن است موسسه حداکثر تا سقف ۱۰ درصد از مبالغ وصولی را (غیر از ردیف بودجه آزاد) جهت انجام هزینه‌های اداری و اجرایی، تامین تجهیزات مورد نیاز خیریه و پرداخت حقوق افراد موظف در موسسه اختصاص دهد. ردیف بودجه آزاد می تواند به مقدار مورد نیاز در این موارد هزینه شود و محدود به سقف ۱۰ درصد نمی باشد.