Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در بهمن ماه 1400
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در طول بهمن ماه 1400

کمک‌های صورت گرفته به خانواده‌های نیازمند شناسایی شده در بهمن ماه 1400:
 

💶 مبلغ 19/3 میلیون تومان جهت 38 مورد کمک هزینه‌ی معیشتی که به صورت موردی و دوره ای برای تامین هزینه های معیشتی خانواده های نیازمند تحت پوشش به ایشان پرداخت می گردد.

✳️ مبلغ 1/1 میلیون تومان جهت خرید یک عدد بخاری دست دوم و 2 مورد لوازم جانبی آن برای 3 خانواده نیازمند

🏡  مبلغ 11/15 میلیون تومان جهت اجاره‌ منزل 14 خانواده های نیازمند

🏡  مبلغ 15 میلیون تومان جهت رهن منزل 1 خانواده نیازمند برای طرح 142

💊 مبلغ 3/5 میلیون تومان جهت پرداخت هزینه‌های درمان 4 خانواده نیازمند

🐏 مبلغ 4/07 میلیون تومان گوشت قربانی جهت توزیع بین نیازمندان

✳️ مبلغ 96/85 میلیون تومان جهت برنامه فرهنگی #ترنم_وصل برای خانواده های نیازمند و با حضور حدود 100 دانشجو که در این اردوی 4 روزه ثبت نام کرده بودند:

در برنامه #ترنم_وصل 90 نفر از اعضای خانواده های نیازمند به همراه حدود 112 نفر از دست اندرکاران و خانواده های آنها و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با هزینه ی شخصی، به مدت 4 روز شرکت کردند. 

در مجموع به ارزش 151 میلیون تومان

با تشکر از خیرین گرامی که با همراهی خود، ما را در یاری رساندن به نیازمندان حمایت کردند.