Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در اسفند ماه 1400

کمک‌های صورت گرفته به خانواده‌های نیازمند شناسایی شده در اسفند ماه 1400:
 

📦 مبلغ 143/35 میلیون تومان جهت تهیه ارزاق خانواده های نیازمند در شهرهای یزد، تهران و همدان که بخشی از مبلغ کل بسته های ارزاق سال نو است که در اسفند ماه پرداخت شده است.

💶 مبلغ 48/9 میلیون تومان کمک هزینه‌ی معیشتی که به صورت موردی و دوره ای برای تامین هزینه های معیشتی خانواده های نیازمند تحت پوشش به ایشان پرداخت می گردد.

✳️ مبلغ 1/75 میلیون تومان جهت خرید یک عدد بخاری دست دوم برای خانواده نیازمند

🏡  مبلغ 11/15 میلیون تومان جهت اجاره‌ منزل 16 خانواده های نیازمند

🏡  مبلغ 10 میلیون تومان جهت رهن منزل 1 خانواده نیازمند برای طرح 135

💊 مبلغ 750 هزار تومان جهت پرداخت هزینه‌های درمان 1 خانواده نیازمند

🐏 مبلغ 19/62 میلیون تومان گوشت قربانی جهت توزیع بین نیازمندان

📝 مبلغ 6 میلیون تومان وام قرض الحسنه برای تحصیل یک خانواده نیازمند

🔖 مبلغ 12/3 میلیون تومان کمک به مناطق محروم سیستان جهت ایزوگام منزل در روستای کنارک و نصب فرستنده تلویزیون در روستای هومدان سیستان

✂️ مبلغ 8/3 میلیون تومان جهت خرید چرخ خیاطی برای خانواده نیازمند

✳️ مبلغ 12/63 میلیون تومان جهت باقیمانده ی پرداخت های برنامه فرهنگی #ترنم_وصل برای خانواده های نیازمند و با حضور حدود 100 دانشجو که در این اردوی 4 روزه ثبت نام کرده بودند:

در برنامه #ترنم_وصل 90 نفر از اعضای خانواده های نیازمند به همراه حدود 112 نفر از دست اندرکاران خیریه و خانواده های آنها و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با هزینه ی شخصی، به مدت 4 روز شرکت کردند. 

در مجموع به ارزش 274/75 میلیون تومان

با تشکر از خیرین گرامی که با همراهی خود، ما را در یاری رساندن به نیازمندان حمایت کردند.