Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در اردیبهشت 1401

کمک‌های صورت گرفته به خانواده‌های نیازمند شناسایی شده در اردیبهشت ۱۴۰۱:


🥩 مبلغ ۳۶ میلیون تومان قربانی گوسفند جهت گوشت ارزاق ۱۷۰ خانواده های نیازمند

💶 مبلغ ۳۷.۶ میلیون تومان جهت ۶۳ مورد کمک هزینه‌ی زندگی به نیازمندان

🚪 مبلغ ۲۵ میلیون تومان جهت خرید ۹ دستگاه یخچال دست دوم، ۳ اجاق گاز و ۴ تخته فرش برای ۱۶ خانواده نیازمند

🏡  مبلغ ۱۶ میلیون تومان جهت اجاره‌ منزل ۹ خانواده‌ی نیازمند و ۲۰ میلیون تومان ودیعه‌ی مسکن ۲ خانواده‌ی نیازمند

💊 مبلغ ۱۵.۸ میلیون تومان کمک جهت پرداخت ۱۸ مورد هزینه‌های درمان خانواده‌های نیازمند

🧮 مبلغ ۴ میلیون تومان جهت پرداخت بدهی یک خانواده نیازمند جهت اقساط بانک و اقساط خرید جهیزیه

در مجموع به ارزش ۱۵۴ میلیون تومان