Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در تیر ماه 1401
خیریه فردای سبز شریف با کمک شما خوبان در راستای بر طرف کردن مشکلات خانواده های نیازمند تلاش هایی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مختصری از این فعالیت ها به خیرین گرامی ارائه می گردد.

گزارش 1 ماهه از فعالیت های خیریه در تیر ماه 1401:

🥩 مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای قربانی گوسفند جهت خانواده های نیازمند

💶 مبلغ 14/18 میلیون تومان جهت ۱۸ مورد کمک هزینه‌ی زندگی به نیازمندان و مبلغ 3 میلیون تومان جهت پرداخت هزینه اردوی زیارتی ترنم وصل

🏡  مبلغ ۱۰/۷ میلیون تومان جهت اجاره‌ منزل ۱۵ خانواده‌ی نیازمند و ۵۰ میلیون تومان ودیعه‌ی مسکن ۵ خانواده‌ی نیازمند

💊 مبلغ ۷/۳ میلیون تومان کمک جهت پرداخت ۹ مورد هزینه‌های درمان خانواده‌های نیازمند

📦 ۴۰/۶۷ میلیون تومان جهت هزینه‌ی بخشی از ارزاق ۱۵۵ خانواده نیازمند

🚪 مبلغ ۲۰ میلیون تومان جهت مسکن ملی برای یک خانواده نیازمند

📝 ۸ میلیون تومان وجوهات خمس که به دفاتر مراجع تحویل داده شد.

📦 مبلغ ۲۰ میلیون تومان جهت تسطیح حیاط مدرسه با بابکت و پیکور در روستای کاستان خراسان شمالی

🍛 مبلغ ۲۰ میلیون تومان جهت اطعام ۱۰۰ خانواده نیازمند در روز عید غدیر

در مجموع به ارزش ۲۲۴ میلیون تومان