Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش برخی از فعالیت‌های خیریه در دی‌ماه 1399
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده در طول دی ماه 1399

🔹 تامین نیازهای ضروری ۲۰ خانواده
نظیر جهیزیه و لوازم منزل، اجاره خانه، پوشاک و شیر خشک، و درمان
به مبلغ ۲۶ میلیون تومان

🚘 شناسایی و بررسی ۴۵ مورد نیازمندی جدید

🍞 تهیه و توزیع ۱۶۰۰ قرص نان
و گوشت قربانی و مرغ

به مبلغ ۶ میلیون تومان

💰 وام قرض الحسنه جهت ازدواج
به مبلغ ۹ میلیون تومان

گزارش برنامه‌های اهدای ارزاق و تهیه امکانات تحصیل آنلاین به طور مستقل ارایه می‌گردد.