Logo خیریه فردای سبز شریف
جهیزیه برای یک خانواده در تربت جام
پرداخت مبلغ 12 میلیون تومان جهت خرید جهیزیه در یکی از روستاهای تربت جام.

مبلغ ۱۲ میلیون تومان جهت تهیه اقلام اصلی جهیزیه به خانم ۲۹ ساله‌ای که پس از ازدواج ناموفق قبلی، اکنون با آقایی ۳۱ ساله ازدواج کرده و دارای لوازم خانه نبوده‌اند، پرداخت شد

 تا در خانه‌ای که با ۳ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان کرایه ماهانه در یکی از روستاهای تربت جام اجاره کرده‌اند زندگی مشترک خود را آغاز کنند.