Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در دو ماهه اول سال 1402
در فروردین و اردیبهشت 1402، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی، اجاره خانه، درمان، گوشت قربانی، اطعام و افطار نیازمندان و ودیعه مسکن نیازمندان در مجموع به ارزش 432 میلیون تومان صورت گرفت.

خیریه فردای سبز شریف با همراهی شما خیرین گرامی در راستای رسیدگی به مناطق محروم و خانواده های نیازمند، اقداماتی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مالی مختصری از این فعالیت ها ارائه می گردد:

💶 مبلغ 96 میلیون تومان جهت 59 مورد کمک هزینه‌ی زندگی برای نیازمندان واریز شد که مبلغ 94 میلیون تومان آن از محل زکات فطریه شما خیرین گرامی تامین گردید.

🏡  با توجه به افزایش ودیعه و اجاره بهای مسکن، تامین مسکن یکی از چالشهای بسیار جدی قشر کم برخوردار است که فردای سبز در راستای تامین این نیاز ضروری خانواده های نیازمندان در تلاش است باری هر چند ناچیز از دوش جامعه بردارد. در همین راستا در دو ماهه اول سال 1402 نیز مبلغ 140 میلیون تومان جهت ودیعه مسکن 7 خانواده نیازمند و مبلغ 22 میلیون تومان جهت 7 مورد پرداخت اجاره بهای معوقه خانواده های نیازمند تامین و پرداخت گردید.

💊 مبلغ 25 میلیون تومان کمک جهت پرداخت 7 مورد جهت هزینه‌هایی مانند تهیه یک دستگاه سمعک برای کودک 2 ساله، تهیه دارو، آزمایشهای پزشکی و سایر هزینه های درمان خانواده‌های نیازمند

🥩 مبلغ 75 میلیون تومان جهت قربانی 6 راس گوسفند و یک راس گوساله برای توزیع بین خانواده های نیازمند

📦 مبلغ 27 میلیون تومان جهت تهیه 130 بسته افطار برای خانواده نیازمند در حاشیه تهران و مبلغ 170 پرس غذا در روزهای 21 و 30 ماه مبارک رمضان جهت افطار نیازمندان

💶 مبلغ 33 میلیون تومان جهت تهیه 66000 قرص نان در طول سال به صورت قبض دریافت نان برای 138 خانواده نیازمند از محل کفاره پرداختی شما خیرین گرامی

همچنین در سال جاری نیز کلاسهای آموزشی برنامه کمک تحصیلی به دانش آموزان خانواده های نیازمند در روزهای پنجشنبه در محل دانشگاه شریف برگزار گردید.

قابل ذکر است که همه این پرداختی ها ما حصل کار اجرایی و بررسی و شناسایی خانواده های نیازمند متعددی است که توسط تیم اجرایی فردای سبز صورت می گیرد. خیرین گرامی می توانند از طریق این لینک در تامین هزینه های اجرایی سهیم باشند.