Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش مالی از فعالیت‌های خیریه در آبان ماه 1401
در آبان ماه 1401، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی و تحصیلی خانواده های نیازمند، تامین مسکن، ارزاق، درمان، لوازم خانه و غیره در مجموع به ارزش 218 میلیون تومان صورت گرفت.

خیریه فردای سبز شریف با همراهی شما خیرین گرامی در راستای بر طرف کردن برخی مشکلات خانواده های نیازمند، اقداماتی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مالی مختصری از این فعالیت ها ارائه می گردد.

💶 مبلغ 27 میلیون تومان جهت 32 مورد کمک هزینه‌ی زندگی به نیازمندان و 3 میلیون تومان قسط وام اردوی ترنم وصل نیازمندان

🏡  مبلغ 2/8 میلیون تومان جهت اجاره‌ منزل 3 خانواده‌ی نیازمند و 50 میلیون تومان ودیعه‌ی مسکن 5 خانواده‌ی نیازمند

💊 مبلغ 26/9 میلیون تومان کمک جهت پرداخت 4 مورد هزینه‌های درمان خانواده‌های نیازمند

🥩 مبلغ 25/7 میلیون تومان جهت قربانی 5 راس گوسفند جهت خانواده های نیازمند

🍛 در این ماه 66 بسته ارزاق شامل برنج، برخی اقلام و گوشت که بدون احتساب قیمت گوشت قربانی به ارزش 40/3 میلیون تومان به خانواده های نیازمند خیریه اهدا گردید.

📦 مبلغ 7/5 میلیون تومان جهت تهیه لوازم خانه دست دوم برای 6 خانواده نیازمند (شامل 4 بخاری گازسوز دست دوم، 1 بخاری کوچک نو و 1 مینی واش)

💶 31/3 میلیون تومان جهت هزینه مصالح جهت تکمیل ساخت مدرسه ای در خراسان جنوبی

💶 4 میلیون تومان وام قرض الحسنه جهت تعمیر منزل

قابل ذکر است که همه این پرداختی ها ما حصل کار اجرایی و بررسی و شناسایی خانواده های نیازمند متعددی است که توسط تیم اجرایی فردای سبز صورت می گیرد. خیرین گرامی می توانند از طریق این لینک در تامین هزینه های اجرایی سهیم باشند.