Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در بهمن ماه 1402

خیریه فردای سبز شریف با همراهی شما خیرین گرامی در راستای رسیدگی به مناطق محروم و خانواده های نیازمند، اقداماتی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مالی مختصری از این فعالیت ها ارائه می گردد:

🏡 مسکن نیازمندان:

ودیعه مسکن به مبلغ 72 میلیون تومان و اجاره به مقدار 166میلیون تومان برای 69  خانواده نیازمند

🐑 قربانی 7  راس گوسفند به مبلغ 92 میلیون تومان 

💊 هزینه درمان به مبلغ 55 میلیون تومان برای 35 مورد

💶 کمک هزینه زندگی 20 میلیون تومان برای 22 مورد 

مبلغ 31 میلیون تومان اطعام روز پدر  برای 100 خانواده های نیازمند به تعداد 350 چلو مرغ 

اهدای لوازم ضروری زندگی 
مبلغ 30 میلیون تومان برای 7 مورد 
شامل: لباسشویی 4 عدد
یخچال 2 عدد
بخاری 1 عدد


اردوی ترنم وصل برای خانواده های نیازمند و دانشجویان فعال خیریه مبلغ کل 344 میلیون تومان.
30 خانواده نیازمند شامل 108 نفر به همراه حدود 80 دانشجویان عزیز. 

نکته: هزینه های جمع آوری شده از خیرین عزیز در سایت و کانال و... هزینه سفر خانواده ها شده و هزینه  سفر دانشجویان، قسمتی از خود ایشان و قسمتی توسط بانیان خیر خاص این مسئله پرداخت شده است

قابل ذکر است که همه این پرداختی ها ماحصل کار اجرایی و بررسی و شناسایی خانواده های نیازمند متعددی است که توسط تیم اجرایی فردای سبز صورت می گیرد. خیرین گرامی می توانند از طریق این لینک در تامین هزینه های اجرایی سهیم باشند.