Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در دی ماه 1402

خیریه فردای سبز شریف با همراهی شما خیرین گرامی در راستای رسیدگی به مناطق محروم و خانواده های نیازمند، اقداماتی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مالی مختصری از این فعالیت ها ارائه می گردد:

🏡 مسکن نیازمندان:

ودیعه مسکن به مبلغ 155میلیون تومان و اجاره به مقدار 126میلیون تومان برای 57 خانواده نیازمند

🐑 قربانی 6 راس گوسفند به مبلغ 62،250،000  تومان 

💊 هرینه درمان به مبلغ 29 میلیون تومان در 14 مورد

💶 کمک هزینه زندگی 14 میلیون تومان در 13 مورد 

🔊آموزش 3،400،000  تومان جهت 1 بار  ایاب و ذهاب دانش آموزان نیازمند از نسیم شهر به دانشگاه شریف و بالعکس و هزینه های جاری 

💶 مبلغ 30 میلیون تومان جهت تسویه بدهی خانواده نیازمند

 

مبلغ 58 میلیون تومان جشن روز مادر برای خانواده های نیازمند 

13 میلیون تومان خرید روسری و سایر اقلام مورد نیاز جشن

40 میلیون تومان هزینه غذا 

5 میلیون تومان پذیرایی

با حضور 250 نفر (80 مادر نیازمند به همراه فرزندان خانواده های نیازمند)

 

قابل ذکر است که همه این پرداختی ها ما حصل کار اجرایی و بررسی و شناسایی خانواده های نیازمند متعددی است که توسط تیم اجرایی فردای سبز صورت می گیرد. خیرین گرامی می توانند از طریق این لینک در تامین هزینه های اجرایی سهیم باشند.