Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در اسفند ماه 1401
در اسفند ماه 1401، کمک ها و فعالیت های خیریه به منظور رسیدگی به مناطق محروم و دستگیری از خانواده های نیازمند به لطف الهی همچنان ادامه داشت و در بخش های کمک هزینه زندگی، اجاره خانه، درمان، گوشت قربانی، اردوی زیارتی مشهد مقدس برای نیازمندان، درمان کودکان بیمار، اهدای کفش و خرید لباس و تامین مسکن جهت نیازمندان در مجموع به ارزش 1 میلیارد تومان صورت گرفت.

خیریه فردای سبز شریف با همراهی شما خیرین گرامی در راستای رسیدگی به مناطق محروم و خانواده های نیازمند، اقداماتی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مالی مختصری از این فعالیت ها ارائه می گردد:

💶 مبلغ 23/4 میلیون تومان جهت 51 مورد کمک هزینه‌ی زندگی برای نیازمندان واریز شد که مبلغ 23 میلیون تومان آن جهت تهیه لباس به مناسبت سال جدید بود. همچنین 200 جفت کفش به ارزش 40 میلیون تومان توسط یکی از خیرین گرامی به خیریه اهدا شده که کار توزیع تعدادی از کفشها بین خانواده های نیازمند انجام شده و الباقی در دست توزیع است.

🏡  مبلغ 30/7 میلیون تومان جهت ودیعه مسکن 2 خانواده نیازمند و 3 مورد پرداخت اجاره بها

💊 مبلغ 5/3 میلیون تومان کمک جهت پرداخت 8 مورد هزینه‌های درمان خانواده‌های نیازمند

🥩 مبلغ 49 میلیون تومان جهت قربانی 7 راس گوسفند برای توزیع بین خانواده های نیازمند

📦 مبلغ 150 میلیون تومان جهت تهیه 150 بسته ارزاق برای خانواده نیازمند در حاشیه تهران

💶 مبلغ 20 میلیون تومان وام قرض الحسنه جهت 1 مورد ودیعه مسکن

💶 مبلغ 396 میلیون تومان جهت هزینه اردوی زیارتی مشهد مقدس برای 220 نفر از اعضای خانواده های نیازمند

مبلغ  271 میلیون تومان جهت تهیه دو دستگاه رگیاب برای تجهیز بخش اطفال بیمارستان الشتر و یک دستگاه نانودراپ ساخت ایران برای بخش پیوند مرکز طبی کودکان جهت درمان کودکان بیمار. قابل ذکر است که هزینه ی مربوط به این بخش از منابع خاص تامین شده است.

همچنین غرفه عیدانه فردای سبز در دانشگاه شریف 6 الی 9 اسفند برگزار گردید و عواید آن برای خانواده نیازمند هزینه می شود.

قابل ذکر است که همه این پرداختی ها ما حصل کار اجرایی و بررسی و شناسایی خانواده های نیازمند متعددی است که توسط تیم اجرایی فردای سبز صورت می گیرد. خیرین گرامی می توانند از طریق این لینک در تامین هزینه های اجرایی سهیم باشند.