Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در خرداد ماه 1402

خیریه فردای سبز شریف با همراهی شما خیرین گرامی در راستای رسیدگی به مناطق محروم و خانواده های نیازمند، اقداماتی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مالی مختصری از این فعالیت ها ارائه می گردد:

💶 مبلغ 5/9 میلیون تومان جهت 5 مورد کمک هزینه‌ی زندگی برای نیازمندان

🏡  مبلغ 135 میلیون تومان جهت ودیعه مسکن 6 خانواده نیازمند و 73/6 میلیون تومان جهت 32 مورد پرداخت اجاره بها

💊 مبلغ 5/8 میلیون تومان کمک جهت پرداخت 9 مورد هزینه‌های درمان خانواده‌های نیازمند (شامل آندوسکوپی، ویزیت، دارو، هزینه ی دندانپزشکی، گفتار درمانی و پرتو درمانی)

🥩 مبلغ 55 میلیون تومان جهت قربانی 6 راس گوسفند و بخشی از الباقی هزینه قربانی یک گوساله در ماه گذشته برای توزیع بین خانواده های نیازمند

📦 مبلغ 79 میلیون تومان جهت تهیه 150 بسته ارزاق برای خانواده نیازمند در حاشیه تهران

💶 مبلغ 10 میلیون تومان وام قرض الحسنه برای یک خانواده و مبلغ 7/6 میلیون تومان جهت پرداخت بدهی دو خانواده

💶 مبلغ  35/12 میلیون تومان جهت تهیه 2 تخته فرش، 4 دستگاه یخچال، 2 کولر و یک دستگاه اجاق گاز (وسایل دست دوم) و تعدادی از اقلام جهیزیه دختر خانم 22 ساله

قابل ذکر است که همه این پرداختی ها ما حصل کار اجرایی و بررسی و شناسایی خانواده های نیازمند متعددی است که توسط تیم اجرایی فردای سبز صورت می گیرد. خیرین گرامی می توانند از طریق این لینک در تامین هزینه های اجرایی سهیم باشند.