Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش مالی فعالیت‌های خیریه در مرداد ماه 1402

خیریه فردای سبز شریف با همراهی شما خیرین گرامی در راستای رسیدگی به مناطق محروم و خانواده های نیازمند، اقداماتی انجام می دهد که به صورت ماهانه گزارش مالی مختصری از این فعالیت ها ارائه می گردد:

💶 مبلغ ۷/5 میلیون تومان جهت ۶ مورد کمک هزینه‌ی زندگی برای نیازمندان

💶 مبلغ 10 میلیون تومان جهت برنامه های کمک تحصیلی به دانش آموزان

🏡  مبلغ ۲۴۷ میلیون تومان جهت ودیعه مسکن ۱۱ خانواده نیازمند و ۷۷ میلیون تومان جهت ۴۱ مورد پرداخت اجاره بها

🏠 کمک هزینه خرید یک دستگاه خانه به مبلغ ۸۶/۵ میلیون تومان جهت خانه‌دار شدن یگی از خانواده‌ها با کمک کمیته امداد امام خمینی 

💊 مبلغ ۱۴/۵ میلیون تومان کمک جهت پرداخت ۹ مورد هزینه‌های درمان خانواده‌های نیازمند

📦 ۶۶/۷ میلیون تومان جهت ارزاق ۱۲۰ خانواده نیازمند 

👚 مبلغ ۸/۵ میلیون تومان جهت اشتغال یک خانم جهت خرید و فروش لباس و ...

✍ مبلغ ۴ میلیون تومان جهت لباس فرم و هزینه‌ثبت نام ۷ دانش‌آموز نیازمند

🥩 مبلغ ۸۷/۳ میلیون تومان جهت قربانی ۵ راس گوسفند و گوشت قربانی ارزاق مرداد

💶 مبلغ  ۳۳ میلیون تومان جهت تهیه 3 دستگاه یخچال، 1 دستگاه کولر که یک دستگاه از یخچالها نو بود.

💶 مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۱۲ ماهه برای ودیعه مسکن

قابل ذکر است که همه این پرداختی ها ما حصل کار اجرایی و بررسی و شناسایی خانواده های نیازمند متعددی است که توسط تیم اجرایی فردای سبز صورت می گیرد. خیرین گرامی می توانند از طریق این لینک در تامین هزینه های اجرایی سهیم باشند.