Logo خیریه فردای سبز شریف
تهیه دو عدد سمعک برای پسر ۱۴ ساله و دختر ۱۱ ساله‌ی خانواده‌ی ساکن شهرستان بجنورد

#درمان

خانواده ۳ نفره: مادر ۳۴ ساله، پسر ۱۴ ساله و دختر ۱۱ ساله

کمک صورت گرفته:
شکر خدا، مبلغ ۲۰ میلیون تومان جهت تهیه دو عدد سمعک برای پسر ۱۴ ساله و دختر ۱۱ ساله‌ی این خانواده‌ که در تاریخ #۰۷_۷_۱۳۹۹ معرفی شده بود، تامین گردید و امروز به کلینیک فروشنده سمعک پرداخت شد.

شرح مختصر:
در شهرستان بجنورد در خانه‌ای ۷۵ متری با ۶ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶۰۰ هزار تومان مستاجر هستند.
مادر ۳ سال پیش به علت اعتیاد همسر و عدم تامین مخارج زندگی از وی طلاق گرفته و دو فرزندش را نزد خود نگهداشته است و الان به آرایشگری مشغول است که در ایام شیوع کرونا با احتساب یارانه و کمک معیشتی و کمک بهزیستی ماهانه حدود ۱.۵ میلیون تومان درآمد دارد.
هر دو فرزند از بدو تولد ناشنوای عمیق دوطرفه بوده و می‌بایست از سمعک استفاده کنند، که اکنون سمعک‌های این دو خواهر و برادر ناشنوا که خیرین قبلا برایشان تهیه کرده بودند، مستهلک و خراب شده و تهیه سمعک برای ایشان نیازمند تامین قیمت آن به مبلغ ۲۰ میلیون تومان می‌باشد.

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
200،000،000 ریال
تاریخ شروع
1399/07/07
تاریخ پایان
1399/07/14