Logo خیریه فردای سبز شریف
مبلغ ۲۵ میلیون تومان جهت ودیعه مسکن خانواده‌ای ۴ نفره

#مسکن

خانواده ۴ نفره: مادر ۴۹ ساله، دو پسر ۱۴ و ۱۰ ساله و دختر ۷ ساله

خانم بر اثر ضرب و شتم توسط همسر اولش حدود ۳ ماه در کما بوده و از او جدا می‌شود. در ازدواج دومش نیز به مشکل می خورند و با ۳ فرزند از همسر دومش نیز جدا می‌شود.
در خانه‌ای در استان البرز با ۵ میلیون ودیعه و ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان مستاجر بودند. با فروش لباس‌هایی که از خیریه می‌گرفته امرار معاش می‌کردند که به خاطر کرونا فروش کم شده و نمی‌توانستند اجاره پرداخت کنند و کل مبلغ ودیعه‌شان بابت اجاره کسر می‌شود و صاحبخانه آنها را بیرون می‌کند و مدتی در یک چادر در پارکی در کرج زندگی می‌کنند و اثاثیه‌شان را نیز شهرداری می‌برد.
در حال حاضر توسط فردای سبز در مسافرخانه‌ای اسکان داده شده‌اند و برای اجاره خانه‌ای جدید برای ایشان ۲۵ میلیون تومان کمک جهت ودیعه خانه مورد نیاز است.

مورد نیاز
250،000،000 ریال
تامین‌شده
250،000،000 ریال
تاریخ شروع
1399/06/02
تاریخ پایان
1399/07/10