Logo خیریه فردای سبز شریف
خرید سمعک برای کودک ۳ ساله‌ در حاشیه‌ی شهر بجنورد از خراسان شمالی

#درمان
خانواده ۳ نفره: پدر ۲۲ ساله، مادر ۲۵ ساله و فرزند ۳ ساله

کمک صورت گرفته:
شکر خدا با کمک‌های شایان شما نیکوکاران، مبلغ ۱۰ میلیون تومان جهت خرید سمعک برای کودک ۳ ساله‌ی خانواده‌ای که در تاریخ #۲۸_۶_۱۳۹۹ معرفی شده بود تامین گردید و امروز پرداخت شد. هزینه خرید سمعک ۱۲ میلیون تومان بود که ۲ میلیون تومان از آن توسط یک خیریه‌ی محلی تامین گردید.

شرح مختصر:
در حاشیه‌ی شهر بجنورد از خراسان شمالی در خانه‌ی پدری ساکن هستند. مادر خانه‌دار است و پدر در تهران کارگری می‌کند و شب‌ها در یک کارگاه اسکان دارد و هر دو سه ماه یکبار چند روز به خانه برمی‌گردد.
در سن شش ماهگی فرزندشان متوجه شدند که مشکل شنوایی دارد و پیگیر درمان وی شده و پس‌اندازهایی را که داشتند، صرف هزینه‌های درمانی کردند. سمعکی که خریداری کرده و کودک از آن استفاده می‌کرد متاسفانه گم شد و در حال حاضر از سمعک امانی استفاده می‌کند که جهت خرید سمعک برای این کودک به مبلغ ۱۲ میلیون تومان کمک نیاز است.

مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
100،000،000 ریال
تاریخ شروع
1399/06/28
تاریخ پایان
1399/06/31