Logo خیریه فردای سبز شریف
ارزاق ۵۰۰ خانواده نیازمند از قربان تا غدیر

با کمک های شما خیرین گرامی در ایام عید قربان و غدیر 579 بسته ارزاق به ارزش 265 میلیون تومان برای خانواده های نیازمند در تهران، قم، همدان، اصفهان و یزد تهیه گردید.

تعداد بسته ها در هر شهر به شرح جدول زیر است:

شهرها تهران قم همدان یزد اصفهان
خانواده 220 50 89 100 120

 

تهران:

قم:

همدان:

یزد:

 

تعدادی از فاکتورهای ارزاق تهیه شده:

مورد نیاز
2،500،000،000 ریال
تامین‌شده
2،650،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/04/26