Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
ارزاق مهر 300 خانواده نیازمند

این صفحه به مرور تکمیل می گردد.

تعداد بسته ها در هر شهر به شرح جدول زیر است:
 

شهرها تهران همدان یزد
خانواده 120 39 100

تهران:

برنامه بسته‌بندی و توزیع ارزاق و لوازم‌التحریر در شهرهای دیگر:

گام دوم: همدان چهارشنبه، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰

گام سوم: یزد پنجشنبه، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰

 

 

مورد نیاز
1،600،000،000 ریال
تامین‌شده
1،036،009،000 ریال
تاریخ شروع
1400/07/02
می‌خواهم کمک کنم