Logo خیریه فردای سبز شریف
تامین ارزاق 150 خانواده نیازمند

برنامه ارزاق آذر ماه با هدف تهیه و توزیع 150 بسته ارزاق به ارزش 168 میلیون تومان برای خانواده های نیازمند در حاشیه تهران، تعریف شد، که در نهایت این بسته های در روز جمعه 25 آذر به همراه بسته های یلدا بسته بندی و اهدا گردید.

بسته ها حاوی برنج، گوشت یا مرغ، حبوبات، روغ، ماکارونی، سویا و سایر اقلام خوراکی بود.

مورد نیاز
1،500،000،000 ریال
تامین‌شده
941،018،000 ریال
تاریخ شروع
1401/08/18