Logo خیریه فردای سبز شریف
مشارکت در تامین ارزاق 150 خانواده نیازمند

ارزاق مهر ماه برای 150 خانواده تعریف شده بود که با توجه به تامین مالی در نهایت 126 بسته ارزاق به ارزش 92 میلیون تومان به صورت زیر اهدا گردید:

در مرحله اول 60 بسته ارزاق به خانواده های تحت پوشش اهدا گردید.
این 60 بسته حاوی اقلام برنج، گوشت، ماکارونی، سویا، رب گوجه، حبوبات، روغن، قند و چای بود.

در مرحله بعد 66 بسته اهدا گردید که 42 بسته برنج و گوشت و 24 بسته ارزاق اهدایی ستاد محرومیت زدایی سپاه برای خانواده های نیازمند بود.

محتوی بسته های برنج و گوشت بر حسب جمعیت خانواده: حاوی 5 یا 10 کیلو برنج ایرانی و 2 کیلو گوشت قربانی و

محتویات 24 بسته ی دیگر: 5 کیلو برنج، رب گوجه، ماکارونی، کنسرو گوشت، حبوبات و 2 کیلو گوشت قربانی بود.

این بسته به خانواده های نیازمند تحت پوشش خیریه در حاشیه تهران اهدا گردید.

مورد نیاز
1،600،000،000 ریال
تامین‌شده
920،000،000 ریال
تاریخ شروع
1401/06/24
تاریخ پایان
1401/08/13