Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 242: هزینه دندانپزشکی دو دختر دانش آموز
مادر سرپرست خانوار دارای دو دختر کلاس اول و دوازدهم است. 4 ماهی است دختر ها دندان درد دارند اما مادر توان پرداخت هزینه دندان پزشکی را ندارد. مادر مشغول خیاطیست اما درآمد زیادی از این راه ندارد . این خانواده در حاشیه استان تهران مستاجر هستند و باید ماهانه 2.5 میلیون تومان کرایه خانه پرداخت کنند. پزشک معالج هزینه درمان این دو دانش آموز را 18 میلیون تومان تخمین زده است.
مورد نیاز
180،000،000 ریال
تامین‌شده
192،510،000 ریال
تاریخ شروع
1403/01/28
تاریخ پایان
1403/01/29