Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 246: عمل جراحی و لیزر درمانی مادر بیمار
مادر دچار بیماری زنان شده و اگر عمل و لیزر درمانی نشود ممکن است منجر به سرطان شود. مرد خانواده زندانیست و آنها صاحب یک پسر 16 ساله محصل هستند. مادر قبلا نظافت در منازل انجام می داده ولی به علت بیماری و دستور پزشک باید استراحت کند.
مورد نیاز
110،000،000 ریال
تامین‌شده
115،850،000 ریال
تاریخ شروع
1403/02/26