Logo خیریه فردای سبز شریف
می‌خواهم کمک کنم
طرح251: درمان پدر با واریس پای بسیار شدید
پدر خانواده ای 5 نفره دچار بیماری شدید اوتیسم است و توان کار چندانی ندارد و برای درمان احتیاج به ام آر ای ویژه افراد بالای صد کیلو و ادامه درمان دارد. او هر جا مشغول کار می شود به خاطر ناتوانی در کار، اخراج می شود .پسر 5 ساله خانواده دچار اوتیسم و بیش فعالی بسیار شدیدی است ودرمان او  هر ماه حدود 1 میلیون هزینه دارد. این خانواده متستاجر، دارای دختران دوقلوی 4 ساله می باشد.
مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
40،110،000 ریال
تاریخ شروع
1403/03/21
می‌خواهم کمک کنم