Logo خیریه فردای سبز شریف
افطار نیازمندان

#ماه_مهربانی

 

مشارکت در تهیه بسته‌های افطاری جهت توزیع بین نیازمندان به مناسبت ماه مبارک رمضان،‌ خیریه فردای سبز با همکاری انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف

مورد نیاز
300،000،000 ریال
تامین‌شده
231،854،444 ریال
تاریخ شروع
1402/01/11
تاریخ پایان
1402/01/27