Logo خیریه فردای سبز شریف
کمک به اجاره منزل نیازمندان

در میان این 80 خانواده نیازمند بسیاری بد سرپرست می باشند و بعضی خانواده ایتام هستند، بعضی خانواده ها هم مرد خانواده به شدت بیمار است و توانایی کار ندارد. در بعضی از خانواده ها که مادر سرپرست خانواده است کار در منزل انجام میدهد یا بعضی برای نظافت به منزل دیگران می روند ولی درآمد کافی برای امرار معاش و  ضروریات زندگی از جمله کرایه منزل را ندارند. 
رهن و اجاره منزل این خانواده ها با توجه به حاشیه نشینی و زندگی در محله های محروم نسبت به عموم جامعه بالا نیست اما با این وجود با توجه به درآمد پایین این خانواده ها، پرداخت همین مبالغ نیز برای اینان بسیار دشوار است مخصوصا وقتی که بعضی از این خانواده ها باید هزینه های مداوم درمان یک یا دو نفر از اعضای خانواده را پرداخت نمایند.

 

مورد نیاز
2،000،000،000 ریال
تامین‌شده
1،371،440،000 ریال
تاریخ شروع
1403/01/01
تاریخ پایان
1403/02/02