Logo خیریه فردای سبز شریف
اطعام کریمانه در یزد

پخت و توزیع 1000 پرس غذا بین خانواده‌های نیازمند و اهالی مناطق محروم شهر یزد 

🌸 به یاد دوست عزیزمان امیرحسین جیرانی زاده

👥 پخت و توزیع توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

مورد نیاز
250،000،000 ریال
تامین‌شده
250،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/09/02
تاریخ پایان
1400/09/05