Logo خیریه فردای سبز شریف
تهیه بخاری برای نیازمندان

کمک صورت گرفته: سه عدد بخاری به مبلغ 4 میلیون و 300 هزار تومان در تاریخ 22 آذر خریداری شد.

خانواده اول: خانم تنها است که پس از طلاق در منزل دامادش داماد زندگی می کرد که با کمک خیرین خانه ای برای وی اجاره کرده بودند و نیاز به بخاری داشت.

خانواده دوم، خانواده 3 نفره که مادر با دو فرزندش زندگی می کنند پدر خانه را ترک کرده و خانم به نظافت منازل مشغول است و پسر 15 ساله وی نیز به دستفروشی مشغول است.

خانواده سوم: خانواده 6 نفره که پدر اعتیاد دارد و ترک منزل کرده و مادر با وجود بچه 6 ماهه که دارد خیلی نمی تواند به کارهایی مانند نظافت و کار در منزل بپردازد و دخترش هم در یک کارگاه مشغول به کار است که 750 هزار تومان حقوق می گیرد.

مورد نیاز
40،000،000 ریال
تامین‌شده
40،400،000 ریال
تاریخ شروع
1400/09/17