Logo خیریه فردای سبز شریف
تامین وسایل خانه برای خانواده های نیازمند

این طرح با هدف تامین هزینه لوازم خانه برای چند خانواده نیازمند حاشیه تهران در شهریور ماه امسال آغاز شد.

در شهریور مبلغ 28 میلیون تومان جهت تهیه لوازم خانه دست دوم برای 9 خانواده نیازمند (شامل 3 دستگاه یخچال، 4 دستگاه ماشین لباسشویی، 1 دستگاه جاروبرقی، 1 دستگاه تلویزیون) هزینه شد و در مهر ماه نیز مبلغ 16/35 میلیون تومان جهت تهیه لوازم خانه دست دوم برای 6 خانواده نیازمند (شامل 3 دستگاه یخچال، 1 دستگاه ماشین لباسشویی، 1 دستگاه جاروبرقی، 2  اجاق گاز) پرداخت گردید.

از ابتدای سال جاری تا کنون مبلغ 145 میلیون تومان جهت تهیه لوازم خانه برای خانواده های نیازمند هزینه شده است.

مورد نیاز
250،000،000 ریال
تامین‌شده
443،500،000 ریال
تاریخ شروع
1401/06/15
تاریخ پایان
1401/08/29