Logo خیریه فردای سبز شریف
تهیه لباسشویی برای 6 خانواده نیازمند

در تاریخ 18 دی ماه، 6 دستگاه ماشین لباسشویی دست دوم، یک دستگاه اجاق گاز و یک دستگاه تلویزیون به مبلغ 19/7 میلیون تومان برای چند خانواده ی نیازمند در حاشیه تهران تهیه گردید.

شرحی مختصری از وضعیت این خانواده ها:

1- خانواده 5 نفره، پدر بیمار و از کار افتاده، مادر سرپرست خانواده، 2 فرزند محصل دارند یکی از بچه ها هم ترک تحصیل کرده و جویای کار است، با 2.5 میلیون تومان اجاره مستاجر هستند.

2- خانواده 5 نفره پدر به کار جمع آوری ضایعات مشغول است ولی تقریبا از کار افتاده، مادر خانه دار 3 فرزند خردسال دارد با اجاره ماهانه 1.8 میلیون تومان مستاجر هستند.

3- خانواده 5 نفره، پدر از اتباع افغانی هستند، مادر ایرانی 3 فرزند دختر دارند دختر بزرگ ترک تحصیل کرده دختر وسط محصل است دختر کوچک 3 ساله است، وصعیت مالی این خانواده بسیار نامناسب است، مستاجر هستند و یارانه هم دریافت نمی کنند.

4 خانواده 5 نفره اتباع، پدر اعتیاد دارد، مادر سرپرست خانواده است، 3 فرزند دارند که دو نفر از آنها محصل ودیگری خردسال است.

5- خانواده 4 نفره، پدر اخیرا فوت کرده، یک فرزند دو ساله سندرم داون دارند، یک دختر کلاس هفتم دارند و دختر بزرگ نامزد کرده و منتظر تهیه جهیزیه است.

6- خانواده 4 نفره، پدر و پسر خانواده بیماری اعصاب و روان هستند، دختر خانواده پشت کنکوری است و مادر گهگاهی به نظافت منازل مشغول است و در یک اتاق منزل مادربزرگ مادری که تحت پوشش کمیته امداد است زندگی می کنند زیرا صاحبخانه بیرونشان کرده و قادر به تهیه مسکن نیستند.

 

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
197،000،000 ریال
تاریخ شروع
1401/10/05
تاریخ پایان
1401/11/18