Logo خیریه فردای سبز شریف
رویش مهر: ملزومات تحصیل و آموزش دانش آموزان

مشارکت در تهیه لوازم التحریر، لباس مدرسه، کیف و کفش، هزینه ثبت نام و سایر هزینه های تحصیل 150 دانش آموزان نیازمند در حاشیه تهران

مهرماه برای دانش آموزان نیازمند نیز آبستن امید و آرزوست، آنها برای شروع سال تحصیلی نیاز به لوازم التحریر، لباس، کیف، کفش و ملزومات آموزشی دارند که قرار است در رویش مهر برایشان تهیه کنیم.
شما می‌توانید ما را در این طرح همراهی کنید تا این دانش آموزان بتوانند با دغدغه کمتری به تحصیل بپردازند.

مورد نیاز
2،000،000،000 ریال
تامین‌شده
531،210،000 ریال
تاریخ شروع
1402/06/04