Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 100: 5 میلیون تومان کمک جهت درمان فرزند خانواده 4 نفره در خراسان شمالی

خانواده ۴ نفره: پدر، مادر و دو پسر ۱۷ و ۱۰ ساله


کمک صورت گرفته:

در ابتدا پروژه با مبلغ 5 میلیون تومان، جهت هزینه ترخیص از بیمارستان تعریف شد که طی مراحل پیگیری درمان وی و تخفیف گرفته شده:

مبلغ ۲.۵ میلیون تومان
جهت تهیه آمپول در تاریخ ۴ اسفند 99 و مبلغ ۴ میلیون تومان جهت تصویربرداری هسته‌ای در تاریخ 19 اسفند 99 پرداخت شد. قبلا هم:

با پیگیری از زندان و مددکاری بیمارستان، بخش عمده هزینه درمان پسر ۱۷ ساله این خانواده‌ مشمول تخفیف شد و در نهایت مبلغ ۱ میلیون و ۶۸۹ هزار تومان توسط خیرین برای ترخیص وی پرداخت شد.

شرح مختصر:

ساکن خراسان شمالی هستند. پدر خانواده به علت بدهی حدود یک سال گذشته در زندان بوده و حدود ۲ سال از حبس وی باقی مانده است. مادر خانواده مدتی به کار نظافت منازل می‌پرداخت که با توجه به مشکلی که برای دستش پیش آمده دیگر قادر به این کار نیست و در حال حاضر به جز یارانه و کمک معیشتی و کمک‌های مردمی درآمد دیگری ندارند.

 پسر بزرگتر مدتی است که به علت وجود توده در کلیه‌اش در بیمارستان بستری است و برای درمان وی به مبلغ ۵ میلیون تومان کمک نیاز است.

فاکتورهای پرداخت های صورت گرفته:

مورد نیاز
50،000،000 ریال
تامین‌شده
53،855،000 ریال
تاریخ شروع
1399/11/13
تاریخ پایان
1399/11/16