Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 104: ودیعه ی مسکن خانواده 3 نفره

خانواده ۳ نفره: پدر و مادر و دختر یک ساله

کمک صورت گرفته: در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰، مبلغ ۱۰ میلیون تومان جهت ودیعه‌ی مسکن این خانواده به ایشان پرداخت گردید.

🔹  مادر والدین خود را قبلا از دست داده و از سهم‌الارث خود مقداری جهیزیه تهیه کرده و توانست ازدواج کند. پدر که مشکل ریوی دارد و نمی‌تواند کار سنگین انجام دهد، دچار اعتیاد شده بود و اواخر سال گذشته موفق به ترک شد.

🔸 در آپارتمانی ۶۴ متری در حاشیه‌ی تهران با ۱۸ میلیون تومان رهن مستاجر بودند. با تمام شدن مدت اجاره و مشکلات پدر و تمایل مادر برای طلاق، خانه را تخلیه کردند و دو سه ماهی به خانه برادرشوهر در لرستان رفتند.

🔹 با ترک پدر و منصرف شدن مادر از طلاق می‌خواهند برای زندگی و کار به حاشیه تهران برگردند که با حدود ۱۰ میلیون تومان باقیمانده از رهن قبلی‌شان، جهت اجاره خانه جدید به ۱۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
100،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/01/30