Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 105: ودیعه منزل جدید برای خانواده 5 نفره

خانواده ۵ نفره: پدر، مادر، ۳ پسر ۱۲ و ۶ ساله و ۴ ماهه

کمک صورت گرفته: مبلغ ودیعه توسط یک خیر تامین شده.

🔸 پدر که بیماری اعصاب و روان دارد و عصب های دستشان دچار مشکل شده گاهی با چرخ‌دستی سیب‌زمینی می‌فروشد و معمولا بیکار است. مادر هم گاهی برای نظافت منازل می‌رود که مجموعا درآمدشان با یارانه و کمک کمیته امداد حداکثر ماهی یک‌ونیم میلیون تومان می‌شود.

🔹 در حاشیه تهران در یک خانه‌ی قدیمی با ۲ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴۵۰ هزار تومان مستاجر هستند. ۳ ماه از قراردادشان گذشته و صاحبخانه جوابشان کرده است. برای اجاره منزل جدید به ۱۵ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
150،000،000 ریال
تامین‌شده
70،790،000 ریال
تاریخ شروع
1400/02/02